TRANSAGRO - úvodní strana
Profil firmy :: Služby :: Řízení jakosti :: Objednávka :: Kontakt
česky deutsch english
Řízení kvality
Systém managementu kvality
Certifikát ISO

Logickým vyústěním naší snahy o poskytování co nejkvalitnějších služeb byla implementace principů řízení kvality podle systému norem řady ISO 9000.

Systém managementu kvality TRANSAGRO spol s.r.o. byl prověřen a uznán akreditovaným certifikačním orgánem č. 3016 Českým lodním a průmyslovým registrem, s.r.o. ve shodě s normou ČSN EN ISO 9001:2009 a bude nadále udržován za kontroly certifikačního orgánu.

Politika kvality

Poskytováním vysoce kvalitních služeb pro naše zákazníky usilujeme o pozici spolehlivého dopravce. Ve všech sférách naší činnosti chceme odvádět kvalitní, rychlou a precizní práci, abychom vyhověli náročným požadavkům našich zákazníků.

V souvislosti s implementací managementu kvality podle normy ČSN EN ISO 9001:2009 si naše organizace stanovila následující dlouhodobé cíle kvality:

  1. Zajistit dlouhodobou spokojenost našich zákazníků prostřednictvím bezvadné, flexibilní a včas poskytnuté služby.
  2. Zajistit vysokou odbornou způsobilost, osobní odpovědnost a pracovní kázeň všech zaměstnanců prostřednictvím uplatňovaného systému výcviku a soustavného vzdělávání zaměstnanců
  3. Vhodně vytvořeným pracovním prostředím poskytnout podmínky všem zaměstnancům, aby uplatnili své schopnosti ve prospěch organizace.
  4. Upevňovat a udržovat dobré obchodní kontakty s našimi dodavateli vytvářením oboustranně výhodných dodavatelsko-odběratelských vztahů.
  5. Usilovat o neustálé zlepšování systému managementu kvality a tím přispívat k růstu výkonnosti organizace.
Dispečink: 602 428 335, dispecink@transagro.cz
© 2004 Transagro spol. s r.o. Všechna práva vyhrazena.