TRANSAGRO - úvodní strana
Profil firmy :: Služby :: Řízení jakosti :: Objednávka :: Kontakt
česky deutsch english
Kontakt
Kontaktní údaje
adresa
e-mail
telefon / fax
TRANSAGRO spol s r.o.
Sportovní 604
50009 Hradec Králové
495 270 671
495 207 729, 495 264 735, 495 270 731
p. Havlín - 606 610 736
p. Vojtech - 603 271 841
p. Bouřil - 724 353 279
p. Bahník - 725 716 225


Obchodní údaje

Společnost TRANSAGRO spol s r.o. je vedena u rejstříkového soudu v Hradci Králové pod spisovou značkou C.3702

sídlo
DIČ
Sportovní 604
50009 Hradec Králové
48154661
CZ48154661
Dispečink: 602 428 335, dispecink@transagro.cz
© 2004 Transagro spol. s r.o. Všechna práva vyhrazena.