TRANSAGRO - úvodní strana
Profil firmy :: Služby :: Řízení jakosti :: Objednávka :: Kontakt
česky deutsch english
Služby
Logistický operátor

Snaha reagovat na zvyšující se požadavky zákazníků na komplexnost naší nabídky nás dovedla ke koncepci poskytování služby logistického operátora.

Kromě samotné dopravy jsme se postupně začali orientovat i na další logistické činnosti s cílem umožnit našim zákazníkům, aby se mohli plně věnovat své hlavní podnikatelské činnosti.

Jsme připraveni převzít organizaci skladování buď přímo v areálech klientů nebo ve vytipovaných skladech provozovaných námi nebo našimi partnery v režimu klasického skladu, Fast-flow skladu nebo Cross-dock překladiště. Dále nabízíme balení a kompletaci zásilek, jejich distribuci atd.

Naše firma poskytuje také logistické poradenství, jehož podstatou je zhodnocení stavu podnikové logistiky a návrh její optimalizace. Ucelená paleta našich služeb umožňuje nalézt vhodné uspořádání logistického řetězce včetně dodavatelských a distribučních toků.

Naším cílem je vytvoření nové koncepce vedoucí ke zvýšení efektivity logistiky a snížení celkové úrovně logistických nákladů.

Dispečink: 602 428 335, dispecink@transagro.cz
© 2004 Transagro spol. s r.o. Všechna práva vyhrazena.