TRANSAGRO - úvodní strana
Profil firmy :: Služby :: Řízení jakosti :: Objednávka :: Kontakt
česky deutsch english
Služby
Elektronické sledování vozidel

Optimální efektivita fungování našeho systému je dosažitelná pouze za předpokladu dokonalého přehledu o všech vozech naší flotily. Jedním z důsledků naší snahy o maximalizaci tohoto aspektu byl vývoj vlastní aplikace na sledování vozidel.

Chceme vyhovět našim zákazníkům, jejichž požadavkem je zajištění časově přesného režimu dodávek. Snížení objemu držených zásob je určitě zdrojem nákladových úspor, na druhé straně přináší přísnější požadavky na kvalitu dopravy. Elektronické on-line sledování našich vozidel umožňuje minimalizovat časové ztráty během přepravy a zajistit vysokou spolehlivost dodání "právě včas".

Jsme schopni během přepravy operativně měnit trasu (v případě dopravních uzávěr nebo kongescí), nasadit náhradní vozidlo nebo okamžitě přeložit zboží (při technických problémech) nebo velmi přesně specifikovat příjezdy jednotlivých vozidel k vykládce nebo nakládce.

Dispečink: 602 428 335, dispecink@transagro.cz
© 2004 Transagro spol. s r.o. Všechna práva vyhrazena.